مقالات

عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی

عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی

شکستن فایل دندانپزشکی با عوامل خستگی و پیچشی

عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی
عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی

از اصلی ترین عوامل شکستن فایل‌های چرخشی دندانپزشکی ، خستگی پیچشی است که ناشی از بالا بودن سطح تماس فایل و کانال و در نتیجه نیروی اصطکاک زیاد می‌باشد. یکی از راههای پیشنهادی جهت کاهش این سطح تماس انجام Manual glide path (تماس ملایم فایل دستی با دیواره کانال) می‌باشد .

در صورتی که قبل از به کاربردن فایل‌ دندانپزشکی چرخشی، ناحیه آپیکال کانال‌ها با فایل‌های دستی شماره پایین Manual glide path آماده سازی شود، میزان نقص یا شکستگی فایل‌ها کاهش می‌یابد.

 

یکی از مهم ترین مراحل درمان ریشه دندان آماده سازی کانال است که شامل حذف انواع باکتری ها است. پاکسازی کانال مشتمل بر دو بخش مکانیکی و شیمیایی است که بخش شیمیایی با کمک انواع شستشو دهنده ها و قسمت مکانیکی به وسیله فایل ها انجام می گیرد. هر چند امروزه با گسترش انواع فایل های چرخشی ، از آنها به طور وسیعی در آماده سازی کانال ریشه استفاده می شود با وجود این اعتقاد عمومی بر این است که میزان شکستن آنها بیش از فایل های استیل دستی می باشد.

شکستگی فایل های روتاری چرخشی NITI (نیکل تیتانیوم)

به طور کلی فایل های روتاری چرخشی NITI (نیکل تیتانیوم) به دو شکل ممکن است  دچار نقص یا شکستگی شوند، که این دو عبارتند از :

 

  • شکستگی چرخشی cyclic fatigue

 

  • شکستگی پیچشی torsional fatigue
عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی
عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی
عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی
عوامل شکستن فایلهای چرخشی دندانپزشکی

مطالعه crystallographic فایل روتاری Niti  نشان می دهد که این فلز در حالت استراحت و در دمای اتاق در وضعیت Austenite  بوده و ساختار اتمی آن به صورت مکعبی می باشد، اما هنگامی که این فلز دچار تحمل استرس شده و یا دمای آن کاهش می یابد این ساختار اتمی تغییر یافته، پیچیدگی خاصی پیدا کرده و وارد مرحله Martensite  می گردد که به دنبال قطع فشارهای وارده بر فلز و یا برگشت دمای آن به وضعیت عادی مجددا فلز به حالت  Austenite و ساختار اتمی اولیه باز می گردد، این حالت باعث ایجاد خاصیت  super elasticity  فلز می گردد .

 

تبدیل مکرر این دو مرحله به یکدیگر سبب تضعیف فلز و نهایتا خستگی آن Metal fatigue  می شود که عاقبت منجر به شکستن آن خواهد شد. هنگامی که فایل چرخشی دندان پزشکی در یک کانال انحنادار در حال چرخش است، در مقابل سطح داخلی انحنا دچار  compressive stress  و در مقابل سطح خارجی دچار tensile stress  می گردد. که هر دو این فشار ها موجب تبدیل مکرر دو مرحله Austenite  و  Martensite   بهم می شود که نهایتا بر اثر خستگی فلز، فایل مزبور دچار شکستگی چرخشی می گردد .

 

اما عاملی که سبب ایجاد شکستگی پیچشی می باشد، خستگی فلز نیست بلکه این نوع شکستگی زمانی روی می دهد که نوک وسیله یا هر قسمتی از آن در کانال گیر می کند اما همچنان نیروی چرخشی به فایل وارد می شود .

در این صورت فلز ابتدا در محدوده الاستیک دچار انعطاف پذیری می شود اما پس از رسیدن به نقطه yield strength  وارد مرحله پلاستیک می گردد که با توجه به عدم خستگی آن تغییر شکل هایی نظیر افزایش پیچ خوردگی، باز شدن پیچ ها و … روی می دهد که با تداوم اعمال نیرو دچار شکستگی نیز خواهد شد.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 14 =